Verzorgen ondernemersplan

 

Verzorgen dagelijkse administratie/boekhouding

 

Verzorgen jaarrekening/jaarrapport

 

Verzorgen elektronische winstaangifte inkomstenbelasting

 

Verzorgen aangifte omzetbelasting

 

Verzorgen salarisadministratie

 

Ondersteuning bij belastingcontroles

  

Het voeren van bezwaar- en beroeps procedures

 

 

Op verzoek kan ook worden geopteerd om ons een dag(deel) per week of andere termijn de gehele administratie bij U op de zaak te laten verzorgen inclusief de facturatie alsmede de  eventuele relevante correspondentie.

 

U kunt ook opteren voor het verzorgen van deel-gebieden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening alsmede het indienen van de winstaangifte inkomstenbelasting met rapportage.